Klub liječenih alkoholičara Banja Luka - LIJEČENJE ZAVISNOSTI

STOP
ZAVISNOSTI O ALKOHOLU

klub lijecenih alkoholicara

O nama

Osnivačka skupština Udruženja održana je 23.05.2007 godine u Banjoj Luci. Bavi se prevencijom, liječenjem,rehabilitacijom i resocijalizacijom.

Sjedište udruženja je Josifa Pančića 8, Banja Luka.
Korisnici udruženja su osobe koji su liječeni od zavisnosti od alkohola i članovi njihovih porodica, a stručni tim je multidisciplinaran (psihijatar, psiholog, socijalni radnik).

Zašto je alkohol štetan?

Prekomjerno pijenje alkoholnih pića vodi u hronični alkoholizam koji je medicinsko-socijalna bolest.

lijecenje zavisnosti

Opasna upotreba

Opasna upotreba alkohola se odnosi na konzumiranje alkohola u povećanim količinama, sa mogućim fizičkim, psihičkim i socijalnim problemima.

banjaluka

Štetna upotreba

Posljedica štetne upotrebe je pojava prvih simptoma bolesti i predstavlja uvod u zavisnost.

zavisnost alkohol

Zavisnost o alkoholu

Bolest pojedinca koji ga konzumira i njegove porodice.

RTRS, U FOKUSU
Tema emisije:Bolesti zavisnosti

U navedenoj emisiji govorimo o bolestima zavisnosti.
Alkoholizam je među najrasprostranjenijim bolestima zavisnosti.
Kako preventivno djelovati? Kako se liječiti? Koliko traje liječenje? To su samo neka od pitanja na koja ćemo odgovoriti.

POSLJEDICE ALKOHOLIZMA

Alkoholizam je bolesna zavisnost od alkohola, sa tjelesnim, psihičkim i socijalnim posljedicama.

Tjelesno propadanje/

Unošenje alkohola vremenom dovodi do oboljevanja svih vitalnih organa.

klc banjaluka lijecenje zavisnosti

Psihičko propadanje/

Psihičke posljedice se odnose na čovjekovo psihičko zdravlje, odnosno na kvalitet mentalnog života.

Mountain View

Alkoholičarsko ponašanje/

Ponašanje neprilagođeno ili direktno suprotno normama ponašanja.

klc banjaluka
lecenje zavisnosti rs

/Socijalno propadanje alkoholičara

Alkohol utiče na bračni, porodični, radni i društveni život alkoholičara.

Mountain View

/Alkoholičarska porodica

Alkoholičarski brak je odnos partnera alkoholičara i nealkoholičara, a u alkoholičarsku porodicu uključena su djeca koja žive u istom domaćinstvu.

Uzrok mnogih nesreća leži na dnu alkoholne čaše. (Lav Tolstoj)

Misija

Klub liječenih alkoholičara (KLA) Grada Banja Luka je dručtveno-terapijska organizacija u kojoj se na osnovu dobrovoljnog uključenja okupljaju liječeni alkoholičari, članovi porodice i profesionalci iz tog područja. Osnovna misija udruženja je prevencija alkoholizam, posljedica alkoholne zavisnosti, borba za apstinenciju svakog člana kao i podrška u riješavanju problema članova Kluba. Želja nam je da poboljšamo kvalitet života svakog zavisnika kao i članova njihovih porodica.

Osnovni ciljevi "KLA"

1. Rad na prevenciji alkoholizma
2. Rad na okupljanju liječenih alkoholičara njihovoj rehabilitaciji i resocijalizaciji
3. Pomoć članovima kluba i njihovim porodicama u rješavanju njihovih ličnih i porodičnih problema
4. Prevencija recidiva i pružanje prve pomoći recidivisti
5. Praćenje stručne i druge literature iz oblasti alkoholizma
6. Stvaranje dobrih međuljudskih odnosa, njegovanje solidarnosti i drugarstva među članovima
7. Saradnja sa svim vladinim i nevladinim organizacijama u zajedničkoj borbi protiv alkoholizma

Djelatnosti Kluba:

1. Stvaranje baze podataka o svojim članovima
2 Podizanje nivoa aktivnosti članova u Klubu
3. Praćenje svjetskih trendova u rješavanju problema bolesti zavisnosti
4. Razvijanje strategija i senzibilizacije zajednice za probleme bolesti zavisnosti
5. Zastupanje potreba lica sa porblemima u bolesti zavisnosti i lobiranje za njih
6. Saradnja sa klubovima liječenih alkoholičara iz uže i šire sredine
7. Organizovanje predavanja u cilju prevencije alkoholizma i informisanje javnosti o stanju i potrebama koje iziskuje prevencija, liječenje, resocijalizacija i rehabilitacija.

Vizija

-razvijanje strategije i senzibilizacije zajednice za probleme bolesti zavisnosti
-zastupanje potrebe lica sa problemima u bolesti zavisnosti i lobiranje za njih
-saradnja sa klubovima liječenih alkoholičara iz uže i šire sredine

Kada i kako je osnovan?

Osnovan je 2006. godine aktivnošću Doc. dr sc. med. Nera Zivlak-Radulović psihijatra i dipl. socijalnog radnika Dragoljuba Marčete zaposlenika Klinike za psihijatriju Banja Luka u saradnji sa manjom grupom pacijenata u svrhu rehabilitacije kroz vanhospitalni tretman.

Pored redovnih aktivnosti, realizovali smo sledeće projekte:

Projekat „Obnove Kluba liječenih alkoholičara“ od 01.01.2007.godine do 31.03.2007.godine, s ciljem pokretanja aktivnosti rada kluba. Sredstva su dobijena od Ministarstva za porodicu, omladinu i sport.

18.10.2007.godine Administrativna služba grada Banjaluka finansijski je podržala sprovođenje projekta „Prevencija alkoholizma kod mladih u lokalnoj zajednici“.

28.11.2008. godine Administrativna služba grada Banjaluka finansijski je podržala sprovođenje projekta „ Alkoholizam i porodica“.

U periodu od februara do juna 2012.godine sproveli smo projekat „Osnaživanje resursa u borbi protiv zavisnosti/ovisnosti od alkohola“, koji je sproveden u sklopu Projekta mentalnog zdravlja BiH, a koji je finansiran od strane Švicarske agencije za razvoj i saradnju.

Projekat „Senzibilizacija profesionalaca za vaninstitucionalni tretman zavisnika od alkohola“. Isti se sprovodio kroz Projekat mentalnog zdravlja BiH.

Projekat „Stigma šta je to“ realizovan 2013. godine i podržan je od strane Projekta mentalnog zdravlja u BiH .

Projekat „Jačanje mreže korisničkih udruženja u borbi protiv adikcije“ realizovan 2013. godine od strane Projekata mentalnog zdravlja u BiH.

Potpisivanje Međunarodnog memoranduma o razumjevanju i saradnji, realizovan 2014. godine uz podršku od strane Projekata mentalnog zdravlja u BiH.

Projekat „Razvijanje kreativnih radionica u KLA BanjaLuka“, koji je podržan og strane Gradske uprave Banjaluka.

Projekat „Razvijanje kreativnih radionica u KLA BanjaLuka“.

300 +

Liječenih

25 +

Trenutan broj članova

9 %

Oboljelih se liječi

40 %

Stanovnistvo svakodnevno konzumira alkohol

Kako prepoznati zavisnost?

Zavisnost o alkoholu, odnosno šire prihvaćen naziv alkoholizam, je bolest koja uključuje sljedećih šest simptoma, a to su:
1. Žudnja – snažna želja ili hitna potreba za pićem.
2. Gubitak kontrole – nemogućnost prestanka pijenja jednom kad se s njime započelo.
3. Fizička zavisnost – nakon prestanka pijenja javlja se pojačano znojenje, tremor (drhtanje), tjeskoba, mučnina i drugi poremećaji.
4. Tolerancija – potreba za pijenjem sve većih količina alkohola da bi se postiglo odgovarajuće stanje, (učinak) u organizmu, koje se prije postizalo unosom manjih količina alkohola.
5. Zanemarivanje porodice, radnih i drugih obaveza i interesa.
6. Nastavak pijenja unatoč spoznaji o njegovoj štetnosti.

Ko tugu rakijom liječi, ne ozdravlja od tuge nego umire od rakije. (Ivo Andrić)

Kontaktirajte nas

Molimo, unesite Vaše ime
Molimo, unesite sadržaj majla